Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling in Nederland die het voor werkgevers mogelijk maakt om onbelaste vergoedingen aan werknemers te geven. Deze regeling is in 2015 verplicht gesteld voor alle werkgevers en biedt een vereenvoudigd systeem voor het behandelen van vergoedingen en verstrekkingen binnen een bedrijf. Het hoofddoel van de WKR is het vereenvoudigen van de belastingregels rondom secundaire arbeidsvoorwaarden en het bieden van meer flexibiliteit en vrijheid aan zowel werkgevers als werknemers.

Vrije Ruimte

Een kerncomponent van de WKR is de zogenaamde 'vrije ruimte'. Dit is een percentage van de totale fiscale loonsom van alle medewerkers samen, dat de werkgever kan gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Voor 2021 is deze vrije ruimte vastgesteld op 1,7% voor de eerste €400.000 van de loonsom, en 1,18% voor het bedrag boven deze grens. Binnen deze vrije ruimte kan de werkgever naar eigen inzicht vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven zonder dat hierover loonbelasting betaald hoeft te worden. 

Uitzonderingen en Specifieke Regels

Naast de algemene vrije ruimte kent de WKR ook specifieke uitzonderingen en regels voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen. Zo zijn er 'gerichte vrijstellingen' voor kosten die volledig werkgerelateerd zijn, zoals reiskosten, opleidingskosten en zakelijke overnachtingen. Deze vergoedingen vallen buiten de vrije ruimte en zijn dus altijd onbelast, ongeacht de hoogte.

Daarnaast bestaat er een 'nihilwaardering' voor voorzieningen op de werkplek, zoals werkplekkoffie of bedrijfsfitness, die geen invloed hebben op de vrije ruimte. Tenslotte zijn er 'intermediaire kosten', kosten die de werknemer voorschiet maar feitelijk door de werkgever worden gedragen, zoals zakelijke telefoongesprekken.

Eindheffing

Wanneer een werkgever de vrije ruimte overschrijdt, moet over het meerdere een eindheffing van 80% betaald worden. Dit wordt gezien als een stimulans om de vrije ruimte niet te overschrijden. Het is daarom belangrijk voor werkgevers om goed bij te houden hoeveel van de vrije ruimte al gebruikt is.

Reactie plaatsen